„Rīga 2014” Seno ugunskuru nakts

Mūslaikos Baltijas jūras krastā ugunskuri augusta beigās tiek aizdegti, lai parādītu piejūras tautas vienotību un atgādinātu par mūsu vēsturi un kultūras mantojumu. Tiek dota zīme par to, ka mēs rūpējamies par jūru un dabu, un gadu tūkstošiem pastāvējusī saikne ar jūru nav zudusi. Ugunis tiek aizdegtas arī par tiem, kas uz mūžiem palikuši jūras klēpī.

Vecākie rakstiskie dati par ziņu nodošanu ar uguns palīdzību Baltijas jūras reģionā tiek datēti ar vikingu laiku. Tad piekrastē, kuģu ceļu tuvumā darbojās vienota, no atklātas jūras līdz iekšzemei spēkā esoša uzraudzības sistēma. Katram piekrastes ciematam bija jāsniedz savs noteikts ieguldījums ugunskura aizdegšanā un uzturēšanā. Par ziņas nenodošanu draudēja diezgan smags sods.

Kopš 1992. gada

Senās uguns atdzīvināšanu aizsāka Somijas Turku apriņķa Kultūras padome, un 1992. Gadā dienviddaļas salu arhipelāgā tika aizdegti pirmie ugunskuri, bet gadu vēlāk arī dažos Igaunijas piekrastes ciemos tika aizkurti ugunskuri. Senās uguns aizdegšanas vakaru sāka saukt par Senās uguns nakti. Mūsdienās ugunskuru aizdegšanas galvenā ideja ir vienotības propagandēšana Baltijas jūras valstu vidū, kultūras mantojuma saglabāšana, interese par dažādu reģionu un kaimiņvalstu savstarpējiem kontaktiem un sadarbības nepieciešamību. Piedevām šis vakars ir sanākušajiem arī emocionālu pārdzīvojumu piedāvājošs pasākums, vairākās vietās tiek rīkoti arī ciema svētki.

     Baltijas jūras tēma ir tā lieta,kura manā gadījumā apliecina,cik ērmots var būt cilvēks. Redz ,lai pie Dzintarjūras pabūtu un atpūstos cilvēki dauzās šurp no pasaules otras malas,bet es dzīvodams blakus tik pāris reižu esmu bijis. Līdz Rīgas jūras līcim vēl šad tad aizkuļos,bet jūra.... Ak jā -šovasar biju-ar amatieraktieriem Venspils salidojuma laikā. It kā neko,tīri labi iztieku. Izjust gan izjūtu pastāvīgi. Pamatā ņerkstot par Baltijas drēgno klimatu un lietainajām vasarām. Arī ar baudu stumjot vaigos kādu ceptu vai žāvētu jūras velti.........mmm,lai slavēta jūra! Dikti jau vēlējos tikt uz šo konkrēto pasākumu,bet diemžēl atkal netiku. Toties biedrības kolēģis A.Priedītis gan tika un skat,ir to arī sabildējis. Paldies Agrim !