Jumpravas kapi

2013.05.13


Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2011-07-06
Beigu datums: 2012-08-17
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Jumpravas kapi, Jumpravas pag.
Kopējais finansējums: 10363,90
Publiskais finansējums: 6371,25
Rīcības nosaukums: 4.1.Atbalsts teritorijas labiekārtošanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija labiekārtot Jumpravas pagasta kapu teritoriju, izveidojot automašīnu stāvlaukumu un labiekārtojot atpūtas zonu.