Aga un bik jāpareklamē ,ko viens čoms iemāvis

Fotokluba valde
Valde

Seminārs

Foto klubs Ogre, godinot sava bijušā vadītāja Egona Spura

piemiņu, katru gadu rīko semināru ,,Egona Spura ceļš”. Šī gada

semināra galvenā tēma ir ,,Egons Spuris un Aleksandrs Sļusarevs”,

lai atcerētos šo divu lielisko fotogrāfu draudzību.

Cienījamie kolēģi!

Būsim pagodināti, ja ar savu klātbūtni kuplināsiet šo semināru 2010.

gada 27. novembrī Ogrē, Mūzikas skolas telpās Brīvības ielā 50.

Semināra ,,E.Spura ceļš” programma 27.11.2010.

10:00-10:10 Ievads – V.Mihalovskis

10:10-10:40 "Egona Spura radošā darbība Latvijas mākslas fotogrāfijas

kontekstā" – lektore L.Lindenbauma

10:45-11:15 ,,Egona Spura un Aleksandra Sļusareva ceļš” –

lektori Inta Ruka, Andrejs Grants

11:20-12:00 ,,Egons Spuris un Aleksandrs Sļusarevs, viņu vieta fotogrāfijas

vēsturē” – lektore Pamela Brovne, Grieķija

12:00-12:15 STARPBRĪDIS

Foto maratons

12:15-12:40 1. Valts Kleins ,,Patiesība un meli”. Latvija, Rīga

12:45-13:10 2. Māra Brašmane ,,Augi un cilvēki”. Latvija, Rīga

13:15-13:40 3. Ieva Epnere. Latvija, Rīga

13:45-14:10 4. Evija Gruzna. Latvija, Rīga

14:10-14:20 STARPBRĪDIS

14:20-14:45 5. Aivis Šmulders. Latvija, Jelgava

14:50-15:15 6. Gundega Deģe ,,Prāta projekcijas”. Latvija, Ogre

15:20-15:45 7. Ivars Austers ,,33 siltumnīcas”. Latvija

15:50-16:15 8. Leonīds Tugaļevs. Latvija, Jūrmala

16:15-16:30 STARPBRĪDIS

16:30-16:55 9. Gunārs Binde. Latvija, Rīga

17:00-17:25 10. Uldis Balga. Latvija, Talsi

17:30-17:55 11. Anda Bankovska ,,Sirds nepietiekamība”. Latvija, Rīga

18:00-18:25 12. Larss Tunbjorks. Zviedrija

19:00-22:00 NOSLĒGUMS

Fotogrāfu tikšanās

1. Pateicība lektoriem un foto maratona dalībniekiem:

– Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkēvičs,

– Ogres novada kultūras daļas vadītāja Anita Ausjuka.

2. Foto kluba Ogre radošākā gada fotogrāfa balvas pasniegšana –

Inta Ruka

Foto kluba Ogre valde

Tā tas notika

Leonīda virziens
Leonīds

Photo ''fotoklubsOgre''

Monohromā fotogrāfija

Jaunas sezonas atklāšana

Viesos-Gunārs Binde

Fotokluba pirmsākums saistās ar 1969.gadu un tā pirmais vadītājs bija Ziedonis Krūmiņš. Vēlāk kluba vadību uzņēmās enerģiskais ,varētu teikt kluba dvēsele Ēriks Drubiņš.1974.gadā kluba vadību pārņēma  profesionāls mākslinieks Aleksandrs Zobens. Šajā gadā Cēsīs sāka rīkot lauku fotoklubu fotokonkursu "Cilvēks un Dzimtene, kas kļuva par tradicionālu konkursu. Šajā klubu sacensībā Ogres fotoklubs izcīnīja pirmo vietu un ceļojošo kausu. Panākumi iedvesmoja un ogrēnieši savus darbus sāka sūtīt ne tika PSRS robežās.

Krasas pārmaiņas fotokluba dzīve ienesa Egons Spuris kurš 1975.gadā uzņēmās mākslinieciskā vadītāja pienākumus. Līdztekus kluba vecajiem biedriem,parādījas jaun paaudze(Andrejs Grants,Inta Ruka, Līga Ločmele, Rolands Parts,Jānis Pelēcis u.c.) ar jaunībai piemītošo redzējumu un lietu izpratni. Jauno idejas bija tuvas arī fotokluba vadītājam Egonam Spurim. Notika diskusijas, iekšējie konkursi ar darbu vērtēšanu un analīzi. Redzesloks biedru vidū tika paplašināts pieaicinot gan pieredzējušos fotogrāfus, gan lektorus no citām mākslas nozarēm un arodiem. Arī šo rindu autoru Egons Spuris aicināja pastāstīt par Latvijas fotogrāfijas vēsturi, kas tajā laikā bija baltais plankums.

1976.gadā Ogres fotoklubam pievienojās Ogres trikotāžas kombināta fotoklubs DAUGAVA, kura vadītājs bija Laimonis Grunte. 1978. gada 18.maijā sakarā ar starptautisko muzeju dienu Latvijas PSR kultūras ministrijas kolēģijas un Latvijas Republikāniskās arodbiedrības padomes kopējo lēmumu par ilggadīgu un teicamu darbu, kā arī augstvērtīgu māksliniecisko sniegumu un aktīvu sabiedrisku darbu Ogres fotoklubam piešķīra Tautas kolektīva nosaukumu. Tas bija arī Egona Spura ieguldījums kluba izaugsmei .Aktivitāte bija liela. Tā fotokonkursā Cilvēks un Dzimtene Ogres fotoklubs trīs gadus pēc kārtas ieguva pirmo vietu. Atzīmējot kluba pastāvēšanas pirmo desmitgadi tika sarīkota izstāde ar 114 darbiem un Maskavas fotogrāfa Aleksandra Sļusareva personālizstāde ar kuru klubam bija cieša sadarbība. Kluba panākumi nebija iedomājami bez Mārtiņa Vīlipsona, Vitauta Mihalovska Līgas Ločmeles, Jāņa Baloža un Edgara Kondranicka līdzdalības. Astoņdesmitie gadi bij ļoti aktīvs periods kluba dzīvē. 1983. gadā Kauņā notika kluba biedru kopēja izstāde un vienlaicīgi Egona Spura un Andreja Granta personālizstādes. 1984.gadā Bauskas zonas skatē Ogres fotoklubs ieguva pirmo vietu un zelta medaļu. Arī individuāli _Egonam Spurim zelta, bet Vitautam Mihalovskim sudraba medaļa.1985.gadā notiek lielā republikas fotoamatieru skate Pēterbaznīcā, kurā Ogres fotoklubs piedalās ar 51 darbu no 18 autoriem. Šajās aktivitātēs bija pamanāmi arī jauni uzvārdi: Irēna Junkere un Hille Krilovska. Pienāca atmodas laiks un ogrēnieši nestāvēja malā kā vērotāji, bet aktīvi" rakstīja" pārmaiņu laika hroniku. 1988.gada Latvijas kultūras fonda rīkotajā fotoakcijā "Atpazīsim Piebalgas novadu"(iniciators un pirmais Spīdolas stipendiāts Pēteris Korsaks) aktīvi kopēja Gustava Žakerta fotoplates ,kas tik izstādītas Vecpiebalgā pie kapličas kapu svētku laikā iespējamai cilvēku identifikācijai, kas lielā mērā arī izdevās Un tā paša gada 20. maijā tiek rīkota akcija Viena diena Ogrē kurā piedalās 50 akreditēti fotogrāfi, kas dokumentēja visā Ogres rajonā . 1989 gadā kad Egons Spuris aiziet no dzīves kluba vadību pārņem Vitauts Mihalovskis. Kluba darbībā iesaistās atkal jauna paaudze-Raimo Lielbriedis, Modris Skujiņš, Normunds Mežiņš, Rihards Puriņš, Armands Gipters un Gundars Bojārs.Tiek rīkoti plenēri Krāslavā ar izstādēm brīvā dabā un muzejā. Kā vēsturiska liecība par cilvēkiem un dzīvi mazpilsētā tam ir nenovērtējama bagātība. Deviņdesmitie gadi ir liels pāmaiņu laiks Latvijas dzīvē, kad tiek sagrauts totalitārais režīms, bet līdztekus tam no foto dzīves pazūd arī daudzi fotoklubi. Ogres klubs turpina strādāt varbūt ar mazāku jaudu ,bet regulāri rīko atskaites izstādes. Ar jaunu sparu Ogres fotokluba aktivitātes parādās kad 2007.gadā no valsts darba ārzemēs atgriežas Vitauts Mihalovskis. Fotoklubs ir pārtapis par biedrību kurā par vadītāju ievēlēts Vitauts Mihalovskis ar locekļiem Arvi Vocehoviču, Gundegu Deģi. Darbs pie radošās fotogrāfijas varēs sekmēties, jo telpas nodarbībām atvēlējis Ogres Kultūras centrs un Ogres mākslas skola. 2008 gadā pēc divdesmit gadiem tiek atkārtota akcija" Viena diena Ogrē" kurā dalību ņem 60 autori gan profesionāli, gan amatieri, tiek sarīkota vērienīga izstāde un izdots katalogs. Egons Spuris būtu gandarīts, ka viņa idejas un domas turpina attīstīties un pilnveidoties citā laikā un citā kvalitātē. Šobrīd Ogres muzejā ir kluba 40 gadei veltīta izstāde, kurā ir arī kluba dibinātāju A. Zobena E. Kondranicka,V.Mihalovska un visjaunāko kluba biedru darbi ,kas tapuši jubilejas gadā.

 

Pēteris Korsaks

Fotovēsturnieks

 

Ceturtdien, 13.janvārī, Ogrē dubulti svētki bija visiem foto mākslas cienītājiem. Šajā dienā uz veselu divu izstāžu atvēršanām aicināja foto klubs „Ogre”. Pulksten 19.00 Ogres kultūras centrā tiks atvērta projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” ietvaros tapusī izstāde „Purvu noslēpumi”, bet pulksten 20.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā – ikgadējā kluba biedru fotogrāfiju izstāde.

Foto kluba mākslinieciskais vadītājs Vitauts Mihalovskis uzsver, ka abu izstāžu sagatavošanā fotogrāfi ieguldījuši lielu darbu, lai piepildītu fotogrāfa galveno misiju - radīt paliekošas vērtības vēsturei par mūsdienu notikumiem un cilvēkiem vizuālas informācijas veidā.  

Izstādēs dominē jaunie, daudzsološie…

Abas izstādes ir sava veida atskaite par foto kluba dalībnieku paveikto aizvadītajā gadā, tādēļ ļoti svarīgs ir skatītāju vērtējums. Lai daudzskaitlīgo kluba biedru gada veikumu ietilpinātu nelielajā muzeja izstāžu zālē, tika sarīkots konkurss, kurā no 64 iesniegtajiem darbiem izstādīšanai atlasītas labākās 27 fotogrāfijas. Vitauts Mihalovskis lielu paldies saka pieredzējušajam fotogrāfam Raimo Lielbriedim par fotogrāfiju atlasi izstādei. Izstāde veidota tā, lai skatītājiem būtu iespēja iepazīties ar jauno, daudzsološo foto kluba „Ogre” paaudzi. Vitauts Mihalovskis: „Šoreiz izstādē neredzam vairāku, jau pazīstamu, foto kluba „Ogre” fotogrāfu darbus, bet to vietā ir nākuši jauni autori, kas sevi nopietni piesaka. Bez skatītājiem jau pazīstamiem vārdiem vēlos atzīmēt strauji progresējušos Lindu Gundi Visminti, Rolandu Kozuli, Aldi Viti, kā arī jaunos – Arvi Ertmani, Olgu Moti, Austru Uberti, Ludmilu Milleri, Ilzi Ābeli, Daci Liepu, Agni Elleri, Elīnu Nesauli. Gribas cerēt, ka jauno ,,ielaušanās,, šai izstādē nebūs tikai vienreizēja veiksme, bet gan stimuls nopietnam radošam darbam.”

Lai veiksme uz mākslas kuģa!

Ar veiksmes vēlējumiem, kas mākslā ne mazāk svarīgi kā dzīvē, kluba mākslinieciskais vadītājs Vitauts Mihalovskis sveic visus foto kluba „Ogre” dalībniekus un tos, kas vēl domā par tādiem kļūt: „Veiksmi Jaunajā gadā! Veiksmi un tikai veiksmi, jo savādāk var iznākt kā tiem uz TITĀNIKA, – bija daudz bagātības, bija daudz laimīgo, daudz mīlestības un cerību, bet veiksmes visiem nepietika! Paldies visiem kluba biedriem par aktīvo darbību šo divu izstāžu veidošanā un lai mums visiem radošas veiksmes bagāts Jaunais gads!”

Foto kluba „Ogre” dalībnieku fotogrāfiju izstāde Ogres Vēstures un mākslas muzejā būs skatāma līdz 2011.gada 27.februārim.

 

Gadu atpakaļ

Kluso dabu būs tev bildēt!!!